Nyheter

Nyheter
augusti 12, 2022

Poliovirus sprids i avloppsvattnet i London

Poliovirus har hittats ett stort antal gånger i avloppsvattnet i London. Därför ska nu barn mellan 1 och 9…
Nyheter
augusti 10, 2022

Den inkomstrelaterade sjuk- och aktivitetsersättningen ändras

Inkomstrelaterad sjukersättning och aktivitetsersättning påverkas av inflationen. Men hur mycket höjs den inkomstrelaterade ersättningen när prisbasbeloppet höjs? Läs mer…
Nyheter
augusti 8, 2022

Välkommen att fiska med RTP Nordväst

Välkommen till en härlig dag på havet för att pröva lyckan som abborrefiskare tillsammans med Jonas Nilsson på hans…
Kategori
augusti 8, 2022

Postpoliomottagningen öppnar på måndag den 15 augusti

Postpoliomottagningen på Danderyds sjukhus har semesterstängt till och med den 14 augusti. Telefontiderna är fortfarande måndagar klockan 10:30–11:30 och…
Nyheter
juli 15, 2022

Handläggningen av bilstödet ska bli smidigare

Bilstödsreglerna ska ses över. Ett nytt regelverk ska tas fram för att det ska bli mer lättöverskådligt och att…
Nyheter
juli 14, 2022

Viktiga tips om hur man kan få sjukersättning

Lär dig mer om hur man får sjukersättning och aktivitetsersättning. Och om hur stor ersättning man kan få. Läs…
Nyheter
juli 13, 2022

Växande fattigdom vid funktionsnedsättning

”En förklaring är att aktivitetsersättning och sjukersättning kraftigt har halkat efter i utvecklingen av svensk välfärd. Det är en…
Nyheter
juli 12, 2022

Handikappersättningen är nu helt utbytt

Det går inte längre att ansöka om handikappersättning. Från och med den första juli i år ersattes handikappersättningen helt…
Nyheter
juli 11, 2022

Nominera någon som gör en insats för funktionsnedsatta i Södertälje!

Nu har nomineringarna öppnat till Södertäljes tillgänglighetsutmärkelse. Det är en utmärkelse som delas ut till någon som förbättrar tillgängligheten…