Om oss > Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholm län

Funktionsrätt Stockholms län – Funktionshindersrörelsen i samverkan är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshinderföreningar i Stockholms län med cirka 70 000 medlemmar.

Samarbetsorganets uppgift är att verka för att medlemsorganisationernas intressen i gemensamma och övergripande frågor tas tillvara i länet samt att underlätta och stödja medlemsorganisationernas arbete genom utrednings- kontakt-, utbildnings- och informationsverksamhet.

Målet är att uppnå ett samhälle för alla.

En stor del av påverkansarbetet bedrivs i samarbete med Funktionsrätt Stockholms län, som Stockholms läns distrikt i Personskadeförbundet RTP (RTP-S) är medlem i och där vi har en aktiv roll med nära samarbete med andra organisationer.

Relaterade länkar

Stockholms läns distrikt i Personskadeförbundet RTP (RTP-S) samarbetar med Stockholms läns fem andra rörelsehinderorganisationer i påverkansfrågor.
Samverkan mellan funktionshindersorganisationer och Regionens verksamheter sker inom respektive förvaltning eller bolag.
Polioepidemin blev startskottet för grundandet av Riksföreningen för Barnförlamade. Sedan 2009 har vi gått under namnet Personskadeförbundet.