Kontakt > Förtroendevalda

Förtroendevalda

Distriktets kommittéer leder vissa områden inom RTP-S verksamhet. De skall vara ett stöd för styrelsen samtidigt som de har en bred kontaktyta mot medlemmarna.

Avdelningar

Distriktsstyrelse

Distriktets styrelse väljs vid årsmötet. Ordförande väljs för ett år. De övriga styrelseledamöterna väljs på två år i taget. Hälften av ledamöterna väljs vid varje årsmöte. Enligt stadgarna äger varje lokalförening rätt att utse en ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen. Styrelsen utser internt vilka som skall ingå i arbetsutskott och kommittéer.

Ordförande

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Kassör

Valberedning

Valberedningen väljs vid varje årsmöte.

Södertälje lokalförening

StS

Färdtjänst

Färdtjänstkommittén

Har Du frågor och/eller synpunkter angående Färdtjänsten?

Dina synpunkter är viktiga och behandlas på möten med SL:s samverkansråd där Färdtjänsten ingår.

Kontakt

Information

Aktivitetskommittén​

Aktivitetskommittén

Kontakt

Simkommittén​

Simkommittén

Kontakt

Övriga förtroendevalda

Distriktets kommittéer leder vissa områden inom RTP-S verksamhet. De skall vara ett stöd för styrelsen samtidigt som de har en bred kontaktyta mot medlemmarna.

Ledamöter från RTP-S i de kommunala funktionshindersråden

Ledamöter från RTP-S i Funktionsrätt Stockholms läns samverkansråd

Resursgrupp Färdtjänst

Resursgrupp Tillgänglighet

Relaterade länkar

RTP-S bedriver skadeförebyggande arbete fokuserat på att hindra trafikolyckor.
Se vilka som arbetar på vårt distriktskansli.
Stöd vårt arbete för ett bättre samhälle för alla. Bli medlem på RTP:s hemsida.