Integritetspolicy

22 januari, 2022

Vi på Personskadeförbundet RTP-S har alltid värnat om våra medlemmars personliga integritet. Att dina personuppgifter behandlas med varsamhet och i enlighet med de krav som lagstiftningen ställer är en självklarhet för oss.

Sedan den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning (GDPR) i hela EU. Den nya regleringen ställer högre krav på hur vi hanterar dina personuppgifter, allt för att du som medlem ska känna dig trygg. Vi vill här berätta hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du ska göra om du inte är nöjd med hanteringen. De rättsliga grunder vi använder för att behandla dina personuppgifter är i regel genom berättigat intresse eller i vissa fall samtycke enligt denna integritetspolicy.

När samlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter på dig när du registrerar dig som medlem i Personskadeförbundet RTP, när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, prenumererar på tidningen LIV, tidningen RTP-S Aktuellt, prenumererar på nyhetsbrev, anmäler och deltar på konferenser eller annat arrangemang, skänker en gåva eller svarar på icke anonyma enkäter.

Personuppgifter vi samlar in beror på anledningen till insamlandet men kan vara följande: namn, adress, telefonnummer, mejladress. Vid medlemskap kan också uppgifter om kön, egen skada/funktionsnedsättning, om anhörig, profession och personnummer även lämnas. Det går att välja att inte lämna dessa uppgifter. Vi behöver uppgifter om kön eftersom detta är ett krav från Socialstyrelsen och hänger ihop med fördelningen av statliga bidrag.

För att administrera medlemskapet kan vi behöva registrera inbetalningar av avgifter, förtroendeuppdrag och vilken lokalföreningstillhörighet.

För att administrera deltagande i vår friskvård behöver vi registrera personnummer, inbetalningar av avgifter och lokalföreningstillhörighet. Avrapportering sker terminsvis till Parasport Stockholm.

Vid konferenser eller annat arrangemang behöver vi ibland ha uppgifter om specialkost, allergier och eventuella särskilda behov.

Dina uppgifter sparas så länge du är medlem, men rensas bort senast 24 månader efter att du gått ur som medlem, upphört prenumerera på tidningen LIV, senaste skänkte en gåva, avslutat prenumerationen på nyhetsbrev, deltagit på en konferens eller annat arrangemang eller svarat på icke anonym enkät.

Vi delar medlemmars personuppgifter med de lokalföreningar och distrikt som medlemskapet avser. Vi delar även medlemmars personuppgifter med tryckerier, företaget som driver medlemssystemet, ekonomihanteringssystem, betalningsleverantörer, samarbetspartners gällande medlemsförmåner och IT-leverantörer som mailsystem och nyhetsbrev.

Vi tar ibland mingelbilder och andra foton i samband med våra egna evenemang. En del foton publiceras på hemsidan eller via sociala medier för att informera om våra aktiviteter och vårt arbete. Vi informerar alltid i förväg om att vi fotograferar och hur du ska göra om du inte vill vara med på bild

Vilka är dina rättigheter?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du inte är nöjd med behandlingen av dina personuppgifter eller önskar få information om vilka uppgifter som är sparade. Det gör du enklast genom att kontakta oss via info@rtps.se, 08-545 622 60.

Du har också rätt att

begära rättelse av felaktiga uppgifter
begära radering av vissa uppgifter
begära att vi begränsar behandlingen
få personuppgifter överförda.
Personskadeförbundet RTP-S är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

Om du har klagomål på behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Webbplats producerat av Webicient Webbyrå Stockholm