Om oss​

Välkommen till RTP-S!​

RTP-S är Stockholms läns distrikt i Personskadeförbundet RTP och har ett distriktskansli med anställd personal och därtill ett antal förtroendevalda.
rtps_1_3

RTPS

Stockholms läns distrikt, RTP-S

Har du eller någon som står dig nära råkat ut för en trafik- olycksfalls- eller polioskada? Då kan ett medlemskap i Personskadeförbundet RTP vara något för dig.

Har du eller någon som står dig nära råkat ut för en trafik- olycksfalls- eller polioskada? Då kan ett medlemskap i Personskadeförbundet RTP vara något för dig.

Ett medlemskap i Personskadeförbundet RTP innebär inte bara att du blir en del av vår gemenskap, utan ger också dig som vill tillfälle att engagera dig och driva frågor. Vi bedriver opinions- och påverkansarbete för att påverka samhället och dess beslutsfattare. Som medlem stödjer du vårt arbete för ett tillgängligt samhälle för alla.

Historia

Personskadeförbundets historia

Polioepidemin blev startskottet för grundandet av Riksföreningen för Barnförlamade. Sedan 2009 har vi gått under namnet Personskadeförbundet.
Organisationen grundades 1946 för att hjälpa personer med polioskador.  Namnet har ändrats under årens lopp från  ”Riksföreningen för Barnförlamade” till ”Riksföreningen mot Barnförlamning”, och sedan ”Riksföreningen mot Polio”.
ny-polio-3

RH-Föreningar

Rh-föreningarna i Stockholms län

Stockholms läns distrikt i Personskadeförbundet RTP (RTP-S) samarbetar med Stockholms läns fem andra rörelsehinderorganisationer i påverkansfrågor. Representanter från varje distriktsförening träffas ungefär en gång/månad och utbyter erfarenheter om bl.a. Regionens verksamhet samt arbetar med påverkansfrågor gentemot politikerna i Stockholms län.
Samverkan mellan funktionshindersorganisationer och Regionens verksamheter sker inom respektive förvaltning eller bolag.
Funktionshindersrörelsen i samverkan är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshinderföreningar i Stockholms län.
Stöd vårt arbete för ett bättre samhälle för alla. Bli medlem på RTP:s hemsida.

Friskvård
- Bad och gym

Medlemstidning
RTP-S Aktuellt