Om oss > Samverkansråd

Samverkansråd

Samverkan mellan funktionshindersorganisationer och Regionens verksamheter sker inom respektive förvaltning eller bolag. Förvaltning/bolag företräds av representanter för sina respektive tjänstemannaledningar.
Arbetet i samverkansråd och samverkansgrupper är ett led i distriktets påverkansarbete. I samverkansråd ska tjänstemannaledningen informera och samverka löpande om aktuella frågor i ett så tidigt skede som möjligt under beredningsprocessen. Samverkansråd inom Regionen finns för Regionstyrelsen, Hälso- och Sjukvårdsnämnden, Trafiknämnden, Kulturnämnden och Locum AB.

I samverkansråd ges funktionshindersorganisationernas representanter bl.a. möjlighet:

Stockholms läns distrikt i Personskadeförbundet RTP (RTP-S) är medlem i Funktionsrätt i Stockholms län. Det är Funktionsrätt i Stockholms län som utser ledamöter till de olika samverkansråden. Varje råd har 5 ordinarie ledamöter utsedda av HSO. För HSOs räkning sitter följande personer från RTP-S i samverkansråd/resursgrupper:

Relaterade länkar

Stockholms läns distrikt i Personskadeförbundet RTP (RTP-S) samarbetar med Stockholms läns fem andra rörelsehinderorganisationer i påverkansfrågor.
Polioepidemin blev startskottet för grundandet av Riksföreningen för Barnförlamade. Sedan 2009 har vi gått under namnet Personskadeförbundet.
Funktionshindersrörelsen i samverkan är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshinderföreningar i Stockholms län.