Om oss > Historia

Historia

Samverkan mellan funktionshindersorganisationer och Regionens verksamheter sker inom respektive förvaltning eller bolag. Förvaltning/bolag företräds av representanter för sina respektive tjänstemannaledningar.
Arbetet i samverkansråd och samverkansgrupper är ett led i distriktets påverkansarbete. I samverkansråd ska tjänstemannaledningen informera och samverka löpande om aktuella frågor i ett så tidigt skede som möjligt under beredningsprocessen. Samverkansråd inom regionen finns för Regionsstyrelsen, Hälso- och Sjukvårdsnämnden, Trafiknämnden, Kulturnämnden och Locum AB.
1946

Riksföreningen för Barnförlamade grundas (RfB).

1951

Poliosimklubben kommer till.

1957

Stockholmsavdelningens tillkomst (RmP-Stockholmsavdelningen).

1970

välkomnades personer med trafik- och olycksfallsskador som medlemmar, och vi fick namnet ”Riksföreningen för trafik- och polioskadade (RTP)”.

1976

Huvudmännen avskaffas och föreningens beslutanderätt återgår till årsmötet.

1983

Riksföreningen inrättar det s.k. Poliorådet, som senare följs av andra råd.

1990

Indelning i fem olika skadegrupper; polio-, spinal, traumatiska hjärnskador-, whiplashskador och amputerade.

2009

ändrade organisationen namn till sitt nuvarande: Personskadeförbundet RTP. Förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan.

1949

Namnbyte till Riksföreningen mot Barnförlamning (RmB). Nya stadgar införs och s.k. huvudmän övertar beslutsrätten.

1954

Namnbyte till Riksföreningen mot Polio (RmP).

1964

Stockholmsavdelningens kansli flyttar till Sigtuna.

1971

Stockholmsavdelningens kansli flyttar till Grindtorpsvägen 3 i Täby.

1982

Stockholmsavdelningens kansli flyttar till Fleminggatan 66 i Stockholm.

1984

Riksföreningen blir Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade (RTP).

2006

ändrades namnet till Riksförbundet för trafik, olycksfalls- och polioskadade (RTP).

2014

Stockholms läns distrikt i Personskadeförbundet RTP flyttar till den nuvarande adressen Kavallerivägen 24, Rissne.

Relaterade länkar

Stockholms läns distrikt i Personskadeförbundet RTP (RTP-S) samarbetar med Stockholms läns fem andra rörelsehinderorganisationer i påverkansfrågor.
Samverkan mellan funktionshindersorganisationer och Regionens verksamheter sker inom respektive förvaltning eller bolag.
Funktionshindersrörelsen i samverkan är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshinderföreningar i Stockholms län.