För medlemmar > Tillgänglighet​

Tillgänglighet

RTP-S arbetar med att säkerställa att alla kan ta del av samhällets utbud. Detta innebär att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra har tillträde till den fysiska miljön, transporter och anläggningar, och tillgång till information, kommunikation, varor, produkter och tjänster.

SL-trafikens tillgänglighet

Ring 020-120 20 22 om Du vill fråga om tillgängligheten på din resa, vill beställa ledsagning på stationen, i bussterminalen eller mellan båt och annan SL-trafik (från 1 juni 2016), vill beställa ledsagning på annan plats i Sverige genom ledsagningsportalen eller har frågor om resegarantin för dig med funktionsnedsättning.

Du kan ringa dygnet runt, alla dagar i veckan. Du kommer direkt till kundtjänst och de som svarar är specialutbildade i tillgänglighet, i samarbete med organisationer för funktionshinderfrågor.

TD – Tillgänglighetsdatabasen

Många vill delta i samhällslivet och ta del av samhällets utbud, men alla har inte samma förutsättningar att göra det. Målet med TD – tillgänglighetsdatabasen är att varje verksamhet beskrivs så väl att du lätt kan avgöra om du kan besöka platsen eller inte.

Är Din kommun ansluten?

Fritt Fram

Fritt Fram är en app som är utvecklad för att hjälpa personer med tillgänglighetsbehov. Appen listar information om framkomlighet och tillgänglighet på platser runt om i landet. Alla platser är kontrollerade av Fritt Fram och dess användare som via appen enkelt kan rapportera eventuella brister eller fel i informationen.

Personskadeförbundet RTP stödjer initiativet Fritt Fram.

WellTrips

WellTrips grundvärdering är att det ska vara lika enkelt för alla att boka hotell, oavsett behov. Därför skapades plattformen WellTrips.com där du lätt och enkelt kan hitta hotell över hela världen oavsett om du ska på sol, snö- eller storstadssemester.

Relaterade länkar

RTP-S bedriver skadeförebyggande arbete fokuserat på att hindra trafikolyckor.
Här har vi samlat länkar som kan vara användbara för våra besökare.
Stöd vårt arbete för ett bättre samhälle för alla. Bli medlem på RTP:s hemsida.