Bad

Vill du som medlem i RTP-S få guldkant på tillvaron? Må bättre? Och få motion i en bassäng med varmt vatten? Kom då och delta i vår vattengympa! Det finns ledare vid de flesta av våra bad. Kontakta respektive kontaktperson eller kansliet för anmälan och frågor.

Badavgiften är från vårterminen 2022 320 kr per termin.

Avgiften kan betalas till: bankgiro: 134-6261 eller via swish på: 1236783112

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd och därför kan badverksamheten komma att ställas in. Information kommer att finnas på vår hemsida och vi kommer att meddela alla badare via SMS utskick ifall badverksamheten ställs in.

Bad

Vattenhuset Tyresö

Kontaktperson
Jane Roos
RTP-S kansli 08-545 622 60
Badtider
Tisdagar
10.30-11.30
Höstens första baddag
23/8
Höstens sista baddag
13/12
Kontaktperson
RTP-S kansli
08-545 622 60
Badtider
Måndagar
12.00 – 13.00
Höstens första baddag
22/8
Höstens sista baddag
19/12
Kontaktperson
RTP-S kansli
08-545 622 60
Badtider
Torsdagar
16.30 – 17.30
Höstens första baddag
25/8
Höstens sista baddag
15/12
Bad

Norrtälje badhus (1+2)

Kontaktperson
Nann Palmgren
070-743 24 73
Badtider
Torsdagar
14.00 – 16.00
Höstens första baddag
Ett sms skickas ut till alla tidigare badare
Höstens sista baddag