Nyheter > Stockholm är i stabsläge – igen

Stockholm är i stabsläge – igen

november 20, 2020

Region Stockholm är återigen i stabsläge. Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Stockholm, ser en ökning av patienter som behöver intensivvård. ”Vi har ett 50-tal som är behov av intensivvård, det är en lägre andel än i våras men vi förväntar oss också att det kommer att stiga. Vi förväntar oss att antalet döda också kommer att öka” säger han. Enligt en artikel i Dagens Nyheter har sammanlagt 2.565 personer avlidit med covid-19 i Stockholm. Läs mer på DN:s hemsida.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…