Nyheter > DHR satsar på inkludering på arbetsmarknaden

DHR satsar på inkludering på arbetsmarknaden

februari 13, 2019

DHR satsar under 2019 på jämlik och jämställd hälsa när det gäller arbete för personer med en funktionsnedsättning. Se artikel på DHR:s hemsida: https://dhr.se/blog/mote-med-manpower-om-arbetsmarknaden/

Foto: Pixabay
Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…