Nyheter > Delta i ett träningsprogram för whiplashskadade!

Delta i ett träningsprogram för whiplashskadade!

februari 7, 2022

Har du en whiplashskada och vill hjälpa oss när vi nu planerar en ny studie?
Vill du läsa/se och kommentera vårt internet-baserade träningsprogram i Stöd- och behandlingsplattformen Inera, 1177 för att ge dina synpunkter på om det är lätt att förstå och använda?
Träningsprogrammet finns nu i en testversion innan vi ska implementera träningsmetoden till fler regioner i Sverige.

Om du vill hjälpa oss testa programmet, hör av dig på e-post adress: gunnel.peterson@liu.se
Jag tillhör den forskargrupp (tillsammans med Maria Landén Ludvigsson) som under ledning av professor Anneli Peolsson tagit fram ett träningsprogram för personer med långvariga nackbesvär efter en whiplashskada. På RTP-S hemsida finns Maria Landén Ludvigssons avhandling. Vi har i en forskningsstudie som avslutades hösten 2021 sett att ett träningsprogram där information samt bilder och filmer på övningarna var uppskattat och gav bra hjälp för många personer med besvär efter whiplashskada. Nu går vi vidare och ska implementera denna träningsform brett i olika regioner.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
januari 23, 2023

Funktionsnedsatta löper större risk att utsättas för våld

Utredning visar på att risken för ”våld är hög för barn och unga som har en nedsatt fysisk, psykisk…
Nyheter
januari 19, 2023

Anmäl dig en föreläsning om hjärntrötthet

Passa på att gå på en föreläsning om hjärntrötthet. Träffen är gratis och alla är välkomna. Tid: 7 februari…
Nyheter
januari 19, 2023

Personer med funktionsnedsättning möter hinder när de ska rösta

”Resultaten väcker en oro för att personer med funktionsnedsättning på olika sätt riskerar att begränsas i sina möjligheter att…