Nackskada

Nack- och ryggskada (till följd av whiplashrelaterat våld)


Nackskada är en av våra skadegrupper. När vi säger nackskada menar vi en nack- och ryggskada till följd av whiplashrelaterat våld.

Det första man märker när man fått en nackskada är ofta stelhet och/eller smärtor i nacken. Symptomen kommer oftast direkt, efter några timmar eller efter något dygn. Andra vanliga symptom är huvudvärk och/eller yrsel, ibland utstrålande smärtor till armar, i undantagsfall även i benen. Domningar, illamående och omtöckning kan också förekomma.

Det är viktigt att så snart som möjligt vända sig till läkare om man får något eller några av ovanstående symptom. Skadorna går i regel inte att upptäcka på röntgen, men ofta görs ändå en röntgenundersökning. En noggrann klinisk undersökning bör läkaren alltid göra.

Det flesta blir helt återställda

Det är bra att veta att de flesta som får en nackskada blir helt återställda. Endast ca 10 % av de som känner av de inledande symptomen efter en trafikolycka får besvär som leder till medicinsk invaliditet.

Det är viktigt att ta det lugnt några dagar. Om man fortfarande har besvär är det bra att åter kontakta antingen läkare eller sjukgymnast. Kontakten med sjukgymnasten är viktig. Han eller hon kan hjälpa dig att komma igång på rätt sätt.

Dolda funktionshinder

Många som drabbas av kroniska besvär lider av funktionshinder som inte syns. Skadorna är svåra att påvisa. En del drabbas av att få psykiska diagnoser, när läkarna inte kan påvisa några fysiska skador.

Dolda funktionshinder kan vara svårare för familj, vänner och arbetskamrater att tro på och ta hänsyn till. Kontakterna med myndigheter, såsom Försäkringskassa och försäkringsbolag kan också bli oerhört påfrestande.

Ersättning

En vanlig fråga är om man som nackskadad fått rätt ersättning från försäkringen för sin skada. Frågan är väldigt svår att besvara. Ersättningen skiljer sig från individ och situation. Försäkringsbolagen beräknar ersättningar utifrån en mängd olika faktorer. Till exempel:

  • Vilken typ av olycka det handlar om
  • Vilket försäkringsskydd personen har
  • Hur gammal personen är
  • I vilken utsträckning personen kan återgå till arbete
  • Eventuell inkomstförlust för personen

Nyheter
Ny avhandling om träning efter whiplasholycka

Maria Lundén Ludvigsson vid Linköpings Universitet har undersökt olika träningsformer vid långvarig smärta efter whiplashrelaterat våld. Sammanfattningen visar att fysioterapi lönar sig!

http://liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.683696?l=sv#

http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A917053&dswid=9426

 

Försäkringsbolagens personskadereglering – en studie bland nackskadade inom Personskadeförbundet RTP
Läs mer här


Vad gör RTP-S?

På RTP-S arbetar personalen med att tillvarata de nackskadades intressen genom att hålla sig uppdaterade i frågor mot t.ex. myndigheter, sjukvården och dylikt, ha individuella möten, arrangera medlemsmöten m.m.

Påverkanskommitté

RTP-S har en påverkanskommitté som består av förtroendevalda medlemmar från de olika skadegrupperna. Kommittén arbetar med påverkansfrågor gentemot politiker på kommunal nivå. Men är även lyhörda när det gäller önskemål från medlemmarna, samt håller sig uppdaterade vad som sker inom forskning och vård för nackskadade.

RTP-S Dialog nackskadade

RTP-S har en dialoggrupp, som träffas på dagtid en gång i månaden.

Med jämna mellanrum bjuder vi också in till kvällsmöten med föreläsare, såsom advokater, sjukgymnaster m.fl. Genom RTP kan Du och Dina anhöriga få kontakt med människor som är eller har varit i liknande situationer.

Se Kalendarium för aktuella tider.

WAD

Är WAD-begreppet ett korrekt sätt att diagnosera nackskador? Olika meningar råder om detta. RTP-S följer noggrant utvecklingen.


Samarbetspartners

Läs mer om nackskador och om hur förbundet arbetar med skadan på förbundets hemsida (öppnas i nytt fönster)