Nyheter > Allt fler olyckor inträffar med elmoppar i Sverige

Allt fler olyckor inträffar med elmoppar i Sverige

maj 3, 2021

Antalet olyckor med elmopeder ökar i Sverige. Det visar en ny studie som tagits fram vid Chalmers industriteknik i Göteborg.
En vanlig orsak till singelolyckorna är nivåskillnader i underlaget.

Under perioden 2001-2017 inträffade sammanlagt 783 olyckor med elmopeder i Sverige. Det visar en undersökning som Anna Carlsson, forskare vid Chalmers Industriteknik i Göteborg, och Jörgen Lundälv, forskare vid Göteborgs universitet, har gjort. Studien visar att antalet olyckor med elmopeder successivt har ökat.
– Anledningen vet vi inte, men vi ser samma trend i flera länder. En möjlig anledning skulle kunna vara ökad privat försäljning av mobilitetsskotrar, säger Anna Carlsson.
Den vanligaste orsaken är att elmopeden välter omkull på grund av ojämnt underlag.
– I vart tredje fall beror det på en nivåskillnad, typiskt en trottoarkant. Andra orsaker kan vara ojämnheter i underlaget, till exempel potthål, eller att man åker ner i diket, säger Anna Carlsson.
En annan framträdande orsak till singelolyckor var att föraren ramlar ur sin elmoped.
– Dessa olyckor berodde exempelvis på att elrullstolen/mobilitetsskotern fick ett plötsligt och oväntat stopp eller inbromsning. Till exempel om man åker mot en kant, eller ner i ett potthål och då hinner eller kan inte föraren parera för detta.
Är elmopeder felkonstruerade?
– Detta är svårt att uttala sig om för att det är så många faktorer som inverkar. Man måste titta på detta ur ett systemperspektiv; förar-, omgivnings-, fordons- och samhällsaspekter. Får alla förare en relevant utbildning? Anpassar vi omgivningen till dessa fordon? Kan fordonen förbättras ytterligare? Har alla möjlighet att serva sina fordon? frågar sig Anna Carlsson.
När det gäller kollisioner så krockade elmopedister oftast med bilar. (60% av fallen).
– Olyckorna med bil/buss/lastbil sker oftast i samband med att man skall korsa en väg – på övergångsställe (51%) och korsning (19%) – eller när man åker längs en väg (18%). Här är det viktigt att man är synlig för bilarna, genom att använda lampor och reflexer och att man är uppmärksam. I 9% av fallen sker olyckan i anslutning till en parkering, och då är det framför allt fråga om påbackningsolyckor. Det är därför viktigt att man undviker att åka eller vistas på platser där det kan förekomma backande bilar. Även här är det viktigt att se till att man syns ordentligt och att man är uppmärksam, säger Anna Carlsson.

Enligt en ny studie sker alltfler olyckor med elmoppar i Sverige. Esko Mallenius har också varit inblandad i en olycka med sin elmoppe. En augustidag kom han i spinn i en uppförsbacke. När hjulen fick fast tag om asfalten stegrade hans elmoppe och han ramlade baklänges och slog huvudet i marken. Han klarade sig bra och ådrog sig bara lindriga skador.

Det är en övervikt av män som är inblandade i singelolyckor och kollisioner. (Singelolyckor: 62% män; 38% kvinnor) och kollisioner: (55% män; 32% kvinnor; 13% oklart).
– Studier har visat att fler män än kvinnor kör den här typen av fordon. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att män är mer ekonomiskt starka, och har råd att köpa en mobilitetsskoter – men detta är ren spekulation från min sida, säger hon.
Vilken typ av skada var vanligast på föraren som körde elmopeden?
– När det gäller de svåraste skadorna i kollisionsolyckor med andra fordon (bil/buss/lastbil) handlar det framför allt om höft- och huvudskador. Samma sak ser vi för de svåraste skadorna i singelolyckor – det är höft- och huvudskador som är vanligast. När det gäller mindre allvarliga skador i singelolyckor är det arm- och huvudskador som dominerar, säger hon.
Bör det bli lag på att förare av elmoped ska bära hjälm, säkerhetsbälte och handskar?
– Detta kanske i första hand bör ske på frivillig väg och inte genom lagstiftning.
Olyckor med elmopeder fortsätter att öka. Vilka förändringar bör ske för att stoppa den utvecklingen?
– Vi behöver veta mer om den privata marknaden – vilken utbildning dessa förare får, vilken möjligheter det finns att serva fordonet, hur fordonen anpassas till förarens förmåga, säger Anna Carlsson.

Jonas Jönsson

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
februari 26, 2024

RTP satsar på att utbilda nya förebildscoacher

Personskadeförbundet RTP ska under våren 2024 utbilda nya förebildscoacher. Denna gång ska den nya gruppen förebildscoacher ha egen erfarenhet…
Nyheter
februari 23, 2024

Bli en användarexpert och lär dig att göra webbplatser tillgängliga för fler

Passa på att anmäla dig till en kurs som handlar om att lära dig mer om webbtillgänglighet. Om du…
Nyheter
februari 22, 2024

Har myndigheterna någon kunskap om skyddsrummens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning?

Forskare och DHR varnar för otillgängliga skyddsrum. Men politiker och myndigheter tiger om brister i krisberedskap och skyddsrum för…