Färdtjänst

Färdtjänstkommittén

Birgitta Flognfeldt, sammankallande
Irene Huber, Mohammed Latrach, Dia Sheto,
Inger Hovind och Munu Awad

 

Kontakt: Yvonne Andersson 08-545 622 68


Har Du frågor och/eller synpunkter angående Färdtjänsten?

Dina synpunkter är viktiga och behandlas på möten med SL:s samverkansråd där Färdtjänsten ingår.

Kontakt: Yvonne Andersson, kontaktperson i Färdtjänstkommittén på RTP-S 08-545 622 68


RTP-S hjälper Dig med Din ansökan

Om Du skulle önska så kan RTP-S hjälpa Dig med ansökan till Färdtjänsten.

Kontakt: Yvonne Andersson, kontaktperson i Färdtjänstkommittén på RTP-S 08-545 622 68


Information

Färdtjänsten i Stockholm

Färdtjänst – 1177 Vårdguiden