Nyheter > Viktiga webbadresser är ändrade

Viktiga webbadresser är ändrade

oktober 28, 2021

Region Stockholm har bytt webbadresser. Från och med 26 oktober 2021 har Regionens hemsida denna adress: www.regionstockholm.se (tidigare www.sll.se).
Färdtjänstens hemsida har från och med den 2 november 2021 adressen www.fardtjansten.regionstockholm.se (tidigare www.fardtjansten.sll.se). Detta innebär också att om man till exempel har en sparad genväg till Mina Sidor, så man behöver uppdatera den länken med den nya adressen.
De gamla adresserna kommer att fungera i en övergångsperiod, det som händer när man går in på hemsidan är alltså bara att man blir hänvisad vidare till den rätta adressen.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…