Nyheter > Viktig information till dig som reser med färdtjänst

Viktig information till dig som reser med färdtjänst

november 13, 2018

Antalet färdtjänstresor som du får automatiskt kommer att förändras under 2019. Det är ett politiskt beslut att förändra antalet resor.

Du som har tillstånd till färdtjänsttaxi: Antalet enkelresor utökas för dig som har tillstånd till färdtjänst- taxi. Du kan få upp till 216 fritidsresor automatiskt om du har tillstånd hela kalenderåret, jämfört med 198 resor idag.

Du som har tillstånd till rullstolstaxi eller bårtaxi: Antalet enkelresor begränsas för dig som har tillstånd till rullstolstaxi eller bårtaxi. Från nästa år kan du få upp till 500 fritidsresor automatiskt, om du har tillstånd hela kalenderåret.

Vissa resenärer får fortfarande resor efter behov: Du som har tillstånd till ensamåkning och du som är under 25 år, fortsätter att ha så kallade resor efter behov. Det gäller oavsett om du har tillstånd till färdtjänsttaxi, rullstolstaxi eller bårtaxi. Resor efter behov innebär att ditt resesaldo inte är begränsat.

Du kan ansöka om fler resor: Förutom resorna du får automatiskt kan du ansöka om fler resor för vissa ändamål. Du kan bland annat ansöka om fler resor

• till arbete där du får lön från arbetsgivaren

• till studier, exempelvis gymnasium, högskola och universitet

• till förtroendeuppdrag i till exempel en förening

• för att besöka familjemedlem vid vård och boende utanför det gemensamma hemmet

• för att hämta och lämna egna barn på förskola, skola och fritidshem till och med årskurs 3.

Dessa resor behöver du ansöka om. Det gör du genom att skicka in en blankett som finns på www.fardtjansten.sll.se/blanketter. Du kan även ringa Kundservice för färdtjänst och sjukresor på telefon 08 – 720 80 80 för att beställa blanketter. Skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Så här många resor kan du få

Tabellen utgår ifrån tillstånd som gäller för ett helt kalenderår. Har du inte tillstånd för ett helt kalenderår får du färre resor.
Det är i dagsläget inte bestämt vilket datum detta börjar gälla och hur dina resor kommer att fördelas. Vi återkommer så fort som möjligt med mer information.

Antal resor för olika tillstånd
Tillstånd för ett helt kalenderår     216 resor     500 resor     Resor efter behov

Färdtjänsttaxi                                          X

Rullstolstaxi                                                                    X

Bårtaxi                                                                             X

Under 25 år                                                                                                     X

Ensamåkning                                                                                                   X

Använd sjukresor istället för färdtjänstresor

Du som är beviljad färdtjänst är alltid berättigad till sjukresor när du reser till och från landstingsfinansierad vård och behandling. Använd därför sjukresor vid dessa besök. Be den som ger dig vård att bevilja dig sjukresor. Du får då ett blått sjukresekort som du använder vid resorna. Läs mer om skillnaden mellan färdtjänst och sjukresor på www.fardtjansten.sll.se under rubriken Sjukresor högst upp på sidan.

Välkommen att kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Kundservice för färdtjänst och sjukresor. Telefonnummer 08 – 720 80 80 Vi har öppet helgfri vardag 7 – 20 Du kan även skicka in din fråga via kontaktformuläret på www.fardtjansten.sll.se/kundservice eller skicka ett brev till oss. Vår adress är: Färdtjänsten Box 30103 104 25 Stockholm

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…