Foto: Privat. Vattenträning med grundaren Milton Nelms, Hilde Elise Hansen och Ingrid Mårtensson.
Nyheter > Vattenträning med målsättning att förbättra rörelserna på land

Vattenträning med målsättning att förbättra rörelserna på land

februari 13, 2024

Nelms metod leder till ökad rörelseförmåga och kroppskännedom för personer med funktionsnedsättning. Den unika metoden har spridit sig i södra Sverige med framgång, men ännu inte i Stockholm.
– Vatten ger fantastiska möjligheter att träna upp kroppen, säger Hilde Elise Hansen, projektledare i Simklubben Poseidon i Lund.

Milton Nelms, som bor i Australien, har utvecklat en egen träningsmetod som har visat sig passa bra både för elitsimmare och funktionsnedsatta. Metoden är en träningsform där målsättningen är att få personer med funktionsvariationer att bli mer rörliga, få bättre kroppskännedom, och att känna vattnets sensoriska kvalitet med sin egen kropp. Under ett treårigt projekt, med stöd från Allmänna Arvsfonden, har Hilde Elise Hansen samt flera andra aktörer, lärt sig mer om metoden. I samband med projektet har 600 instruktörer utbildats och cirka 1400 funktionsnedsatta personer har använt metoden i sin träning på något sätt.
– Vi har fått en positiv respons. Flertalet deltagare säger att de känner att kroppen känns bra och de känner ett lugn. Och att metoden har förbättrat kroppens funktion och rörlighet, säger hon.
Det speciella med metoden är att det inte går att lära sig den teoretiskt, utan man måste vara i vattnet för att förstå metodens tre principer: fysik, andning och vattnets rytm. Övningarna görs rytmiskt för att öka eller minska de sensoriska stimulanser som vattnet ger.
– Det handlar om hur kroppen rör sig i vattnet i förhållande till vattnet. Vatten är en miljö som ger många sensoriska intryck för människor, som inte är möjliga att uppleva på land, säger Hilde Elise Hansen.
Vattnets rytm handlar om hur vattnet beter sig runt kroppen. När armen rör sig i vattnet så ska man lära sig att känna strömmar, vattensuget och flödet. När en person varit med om en olycka och fått en funktionsnedsättning så ändras kroppens funktioner. Med Nelms metod så är målet att deltagarna ska få bättre kontroll över sin egen kropp.
– Man lär känna sin kropp på nytt. Det gäller att träna på att bli medveten om sin kropp i vattnet. Och med Nelms metod så är vi ute efter en känsla. Vattnet och kroppen ska hitta varandra. Deltagaren ska känna trycket och motståndet av vattnet runt kroppen och lära känna flödet i vattnet när man rör sig, säger Hilde Elise Hansen.
Ingrid Mårtensson, är halvsidesförlamad, och använder sig av Nelms metod.
– Jag känner att min kroppsuppfattning och balans blir bättre och jag känner mig trygg att träna i vattnet. Metoden är behaglig och ger mig ett lugn, säger Ingrid Mårtensson.
Milton Nelms, som även tränat världsstjärnor som Ian Thorpe, besökte Poseidon simklubb under projekttiden.
– Metoden är inte så utbredd men det är fler och fler som börjar använda den. Träning i vatten ger möjlighet att träna nya rörelser och få bättre rörelseförståelse. Vi hoppas också att detta är något som man kan ta med sig på land, men då metoden är ny så finns det just nu ingen forskning på det, säger Hilde Elise Hansen.
Metoden har brett ut sig och används i Skåne, Småland, Blekinge, Halland, Göteborg och Östergötland.
– Nelms metod har ännu inte spridit sig till Stockholm. Men är det någon som vill sätta i gång så kontakta mig, säger Hilde Elise Hansen, som hoppas att projektet på sikt ska leda till att forskning på vattenträning för funktionsnedsatta ökar.
– Får du chansen att börja träna med Nelms metod, så ta den, uppmanar Ingrid Mårtensson.
Text: Jonas Jönsson

Projektet Nelms Metod/fakta
Projektet Nelms Metod hade mellan 2019–2022 stöd från Allmänna Arvsfonden. Bakom projektet stod Simklubben Poseidon, i samarbete med Furuboda Folkhögskola och Swedish Center for Aquatic Research. Andra samarbetspartners var Parasport Göteborg, Svenska Livräddningssällskapet Göteborg och Autism- och Aspergerföreningen i Västmanland, samt flertalet andra organisationer. Kontakt: Hilde Elise Hansen. Mejl: hilde@skposeidon.se
Nelms Metod är en träningsform i vatten där målsättningen är att ge personer med funktionsvariationer förbättrad rörelseförmåga och rörelsekontroll. Vatten används som ett medel för att främja olika aspekter av lärande av rörelse, ökad sensorisk medvetenhet och kroppskännedom. Syftet med projektet är att genom aktivitet i vatten ge ökad rörelseförmåga och rörelsekontroll på land för personer med en funktionsnedsättning. Sensorisk medvetenhet: Det handlar om att man blir medveten om hur vattnet rörs sig och känns mot huden. Att man kan känna hur vattnet trycker och flödar över huden.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
juni 19, 2024

Förbättrad ersättning inom personlig assistans

Riksdagen kräver förbättringar av både ledsagning och schablonersättningen inom personlig assistans. Läs mer på Hejaolika.se…
Nyheter
juni 18, 2024

Nytt utredningsförslag innebär hårdare krav för att ha rätt till sjukpenning

För två år sedan tillsattes en utredning för att utvärdera reformer som införts i sjukförsäkringen. Nu är utredningen klar…
Nyheter
juni 14, 2024

Må bättre med grönska inpå husknuten!

Människors psykiska hälsa förbättras av grönska nära hemmet. Det visar en stor befolkningsstudie. Grönska i närheten ger minskad stress,…