Nyheter > Välkomna till distriktets årsmöte!

Välkomna till distriktets årsmöte!

mars 9, 2020

Välkomna till distriktets årsmöte. Alla är välkomna.
Tid: Torsdagen den 12 mars 2020 klockan 14.30.
Plats: Distriktskansliet, Kavallerivägen 24,
Rissne Torg, Sundbyberg.
Distriktet bjuder på lättare förtäring.
OBS! Motion till årsmöte kan framställas av lokalförening och ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 12 mars 2020.
Ombuden till RTP-S årsmöte väljs på respektive lokalförenings årsmöte.
Ombuden får separat kallelse till årsmötet.
Även icke ombud är välkomna till årsmötet.
Anmälan för sådana medlemmar till kansliet 08-545 622 60 eller info@rtps.se

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…