Foto: Jonas Nilsson kastar loss. Foto: Ella Andén.
Nyheter > Välkommen att fiska med RTP Nordväst

Välkommen att fiska med RTP Nordväst

augusti 8, 2022

Välkommen till en härlig dag på havet för att pröva lyckan som abborrefiskare tillsammans med Jonas Nilsson på hans båt som är anpassad för alla med funktionsnedsättning (Jonas är själv rullstolsburen).
Tid och plats: Abborrfiske torsdagen 1/9/2022. Samling är vid Oscars brygga senast klockan 09.00 och fiskandet pågår mellan cirka 09.30 -16.00.
Transport: Du ordnar själv din transport till/från Oscars brygga. Vi skickar ut färdbeskrivningen i separat brev till de som anmäler sig.
Övrigt: Ta med varma kläder och regnkläder om det ser ut att bli sämre väder. Jonas har all utrustning, för både säkerhet och fiske. Det finns ingen matservering så den som önskar äta får ta med egna mackor och kaffe i termos.
Anmälan: senast 24 augusti. Anmälan görs till RTP-S kansli på telefon 08545 622 60 eller info@rtps.se. Vid anmälan skall du ange Fisketur Abborre.
OBS! Anmälan är bindande och antalet platser är begränsat till 6 fiskare, så ”först till kvarn…”. Deltagaravgift: för medlemmar i RTP 300 Kr/deltagare och icke medlemmar 375 kr/deltagare. Avgiften betalas till bg 5144-1707 senast anmälningsdagen. Varmt välkomna till en härlig dag på havet (och förhoppningsvis, som vid våra fiskeresor 2020 och 2021, en massa fisk)! Arrangör: RTP Nordvästra Storstockholms Lokalförening.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…