Nyheter > Tydlig förbättring för de med sjuk- och aktivitetsersättning

Tydlig förbättring för de med sjuk- och aktivitetsersättning

december 27, 2021

Personer med sjuk- och aktivitetsersättning får den största förbättringen av alla i statsbudgeten för 2022. Det säger Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom. Läs mer på Hejaolika.se

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…