Nyheter > Två nya händer i dubbel handtransplantation

Två nya händer i dubbel handtransplantation

januari 28, 2021

En kvinna som förlorat båda händerna fick nyligen två nya händer i en dubbel handtransplantation. ”Vi opererade i arton timmar och förberedde operationen i sju, åtta år. Vi var femton kirurger inblandade” säger handkirurgen Paolo Sassu, som ledde operationsteamet. Se inslaget på Svt.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…