Nyheter > Träning hemma ger samma hjälp – patienten sparar tid och pengar

Träning hemma ger samma hjälp – patienten sparar tid och pengar

januari 29, 2021

Träna hemma med ett webbprogram ger lika bra hjälp som att träna tillsammans med en fysioterapeut. Resultatet pekar på att patienten och vården kan spara både tid och pengar. Det visar en ny studie på personer med whiplash/ nackskador vid Linköpings universitet.

I en studie som nyligen genomfördes vid Linköpings universitet deltog 140 personer med whiplash grad två och tre. Alla medverkande hade haft besvär mellan sex månader och fem år. De medverkande delades in i två grupper. Den ena gruppen fick träna tillsammans med en fysioterapeut två gånger i veckan i tre månader och den andra gruppen fick träffa fysioterapeuten vid bara fyra tillfällen och den övriga träningen fick ske via webben. Studien visade att det inte blev någon skillnad i resultat mellan grupperna, vilket innebär att antalet besök hos fysioterapeut för nackspecifik träning för denna patientgrupp kan minska från 24 fysiska besök till fyra. Anneli Peolsson, professor i fysioterapi och Gunnel Peterson Medicine doktor, Leg. Sjukgymnast och Filosofie doktor samt Margaretha Jönsson, forskarassistent, vid Linköpings universitet har i samarbete med Region Sörmland tillsammans planerat och genomfört studien.
– Båda grupperna förbättrades, smärta minskade och deras funktion och hälsorelaterade livskvalitet förbättrades. Det innebar att arbetet fungerade bättre men även vardagsaktiviteter som att köra bil, läsa, sova fungerade bättre. Både patienten och vården sparar tid och pengar om träning kan effektiviseras på detta sätt. De fyra fysiska besöken hos fysioterapeut användes till att lära sig träna på rätt sätt och att följa upp att patienterna tränade på rätt sätt och det tror vi är viktigt, säger Gunnel Peterson.

Anneli Peolsson och Gunnel Peterson
Foto: Emma Busk Winquist

Vad innebär detta för patienter med Whiplash/nackskador?
– Det innebär för patienter att de inte behöver gå regelbundet hos fysioterapeut, det räckte med fyra besök och de kunde träna hemma resterande tid. Patienter spar tid och pengar, behöver inte åka till fysioterapeut flera gånger i veckan, behöver inte ta ledigt från arbetet och får egen kontroll över sin rehabilitering, säger Anneli Peolsson.
De som bara fick träffa fysioterapeuten fyra gånger fick också ett träningsprogram som de tittade på via webben. Var det ”live” eller inspelat?
– Det var bilder och inspelade filmsekvenser på alla träningsövningar. Det fanns också text att läsa om långvarig smärta, whiplashskada, om den specifika nackträningen och varför det är viktigt att träna, säger Anneli Peolsson.

Att drabbas av en nackskada innebär ofta mycket smärta.
Foto: Unsplash

Det var många av deltagarna som tidigare hade sökt men inte fått någon hjälp inom vården förutom smärtstillande och sjukskrivning. Hur ser ni på det?
– Vi kommer implementera resultatet i vården med utbildning av fysioterapeuter och information till allmänhet via media. Vi håller nu på och skriver vetenskapliga artiklar om resultaten och implementeringen hoppas vi kommer igång under nästa år. Vår önskan är att alla med långvariga besvär efter whiplashskada ska få möjlighet att prova metoden, säger Gunnel Peterson.
När de medverkande efter studien fick uppskatta på en skala mellan 0-100 vilken betydelse träningen haft för att minska deras besvär så hamnade medelvärdet
i båda grupperna mellan 85 och 90. Träning verkar vara avgörande för deras livssituation?
– Ja, väldigt många upplevde effekt, smärtan minskade och de klarade sina arbeten och vardagssysslor mycket bättre, och inte minst att de fick en noggrann undersökning och förklaring till besvären. Det upplevdes väldigt värdefullt av många. Patienterna berättade även att träningen hade varit av stor betydelse för arbetsförmågan och livet i stort, säger Anneli Peolsson.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
november 29, 2023

Kräver att handläggaren har kunskap och förståelse inför viktiga beslut

”För oss som ska prövas för att få del av stöd och service är det helt centralt att handläggaren…
Nyheter
november 28, 2023

Äntligen blir det ett enklare bilstöd?

En statlig utredning visar hur bilstödet kan förbättras för personer med funktionsnedsättning. Bilstödet blir ”enklare att söka, snabbare att…
Nyheter
november 27, 2023

Danderyds sjukhus ska bli en nationell enhet för postpoliopatienter

Mottagningen för postpoliopatienter på Danderyds sjukhus utökar telefontider och utvecklar informationen på hemsidan. Men framför allt ska mottagningen snart…