Nyheter > Tips när värmen blir för ansträngande

Tips när värmen blir för ansträngande

juni 30, 2020

Här kommer ett tips om vad man kan göra när en värmebölja drar in över Stockholm. Se Folkhälsomyndighetens informationsfilm om hur värme påverkar ”kroppen och ger enkla råd till riskgrupper och deras anhöriga om hur de kan förebygga hälsoeffekter vid en värmebölja”. Se filmen här:

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…