Nyheter > Tema Neuros sjukvårdsverksamhet flyttar

Tema Neuros sjukvårdsverksamhet flyttar

oktober 1, 2018

Utvecklingen och förändringarna av Karolinska Universitetssjukhuset  är en central del i en av de största satsningarna på hälso- och sjukvården i Stockholmsområdet. Under 2018 innebär detta också ett antal flyttar inom sjukhusets område i Solna. Tema Neuros sjukvårdsverksamhet flyttar den 7 oktober 

Den 7 oktober flyttas  verksamheter inom Tema Neuro med tillhörande operationsavdelningar, neurointensivvårdsavdelning och neuroradiologi till den nya byggnaden med huvudentré på Eugeniavägen 3. Neurologmottagningen kommer att flyttas till en av områdets äldre byggnader med huvudentré på Karolinska vägen 37 A.

De patienter som berörs av flyttarna får information och flyttkort i sin kallelse. Det finns även anslag och kartor på plats. Inneliggande patienter och anhöriga på flyttdagen får skriftlig och muntlig information i god tid innan flytt. Vårdguiden och karolinska.se kommer vara uppdaterade med våra nya adresser.

Flytten till de nya lokalerna innebär moderna miljöer med patienten och med utveckling av högspecialiserade och specialiserade uppdrag i fokus.  Patientrummen i de nya vårdavdelningarna är enkelrum med en extrabädd för närstående. Förutom högre integritet bidrar enkelrummen till att minska smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Rummens utformning och storlek skapar också förutsättningar för tema Neuros vårdpersonal att arbeta i team direkt hos patienten.

Flyttarna av sjukvårdsverksamhet till den nya sjukhusbyggnaden i Solna görs i fyra så kallade flyttpaket. Två flyttar skedde under våren och två är planerade under höst 2018. Tema Neuro är den första av höstens flyttar. Ett stort utbildnings- och träningsprogram för medarbetarna har föregått flytten. Under perioden kring flytt kommer färre patienter vara inskrivna än normalt, så att personalen hinner med att både vårda de inneliggande patienterna och att flytta och starta upp i nya lokaler. Ambitionen med flyttplaneringen är dock att så få patienter som möjligt ska påverkas. Vi kommer att kunna ta hand om flertalet patienter själva, genom att exempelvis ge patienter vård i Huddinge istället för i Solna. De patienter som berörs av detta får särskild information om det.

Läs mer om flyttarna: https://www.karolinska.se/for-patienter/flytt-och-forandringar/fragor-och-svar-om-nya_sjukhusbyggnaden-solna/

 

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
september 22, 2023

Regeringens budget analyseras i ett webbinarium

Vad betyder finansminister Elisabeth Svantessons budget för personer med funktionsnedsättningar 2024? Hejaolika anordnade ett webbinarium om budgetpropositionen för 2024….
Nyheter
september 21, 2023

Regeringens budget gynnar inte personer med funktionsnedsättning

Regeringens budgetförslag får kritik. Nicklas Mårtensson, ordförande Funktionsrätt Sverige, anser att det är en budget som inte kommer att…
Nyheter
september 20, 2023

Inbjudan till nätverksträff för HjärnaTillsammans

Hjärna Tillsammans är ett nätverk av aktörer som samverkar mot ett gemensamt mål. Vi vill stärka stödet och rehabiliteringen…