Nyheter > Svårare att få bidrag till bostadsanpassning

Svårare att få bidrag till bostadsanpassning

maj 21, 2021

Flyttbara rullstolsgarage räknas inte längre som bostadsanpassning. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast eftersom rullstolsgarage inte har någon fast koppling till bostaden. Det blir allt svårare att få bidrag till olika typer av bostadsanpassningar. Läs mer på Funktionshinderpolitik.se

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…