Nyheter > Socialministern hälsade på Funktionsrätt Sverige

Socialministern hälsade på Funktionsrätt Sverige

april 11, 2019

Funktionsrätt Sverige träffade socialminister Lena Hallengren. Läs mer på Funktionsrätt Sverige:

Lena Hallengren
Barn-, äldre- och jämställdhets­minister
Socialdepartementet.
Foto: Wikimedia commons
Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…