Nyheter > Snart avslutas medlemskampanjen

Snart avslutas medlemskampanjen

december 29, 2021

Passa på att värva nya medlemmar innan medlemskampanjen avslutas den 31 december 2021. Ett enskilt medlemskap kostar nu endast 95 kronor och medlemskap för en hel familj 155 kronor. Läs mer på rtp.se

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…