Nyheter > Skatteförslag kan slå hårt mot personer med funktionsnedsättning

Skatteförslag kan slå hårt mot personer med funktionsnedsättning

april 13, 2021

Jämlikhetskommissionens slutbetänkande ”En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46” som presenterades i augusti 2020 är nu inne i en remissrunda. Åsa Strahlemo, DHR:s ordförandeskatteförslag är kritisk: ”Åtgärdas inte den fattigdom som finns i dag, riskerar kommissionens förslag med nya skatter att slå extra hårt mot personer med funktionsnedsättning”. Läs mer på HejaOlikas hemsida.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 30, 2023

Det nya poddavsnittet handlar om Järvaveckan

Nu finns ett nytt poddavsnitt tillgängligt för allmänheten. Denna gång handlar podden om hur Järvaveckan startade och hur Funktionsrätt…
Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…