Foto: Wikipedia commons. Försäkringskassan fördelar ut sjuk- och aktivitetsersättningen.
Nyheter > Så mycket får du i sjuk- och aktivitetsersättning 2023!

Så mycket får du i sjuk- och aktivitetsersättning 2023!

augusti 23, 2022

Vet du hur mycket du får i sjuk- och aktivitetsersättning 2023? Här får du svaret. Läs mer på Hejaolikas hemsida.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…