Vården fortsätter att vara en av de frågor som debatteras allra mest i valrörelsen och de allt längre vårdköerna har kritiserats kraftigt från oppositionen.

När Allianspartierna – Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna – i förra veckan lade fram en gemensam satsning på vården lovade de att införa ”en tydlig resultatbaserad kömiljard kopplad till den lagstadgade vårdgarantin”.

Socialdemokraterna avskaffade kömiljarden och hänvisade till att kritiker menat att den skapade undanträngningseffekter och att landstingen satsade mer på att få till snygg statistik än att verkligen hjälpa de som behövde det mest.

Ska ge fler anställda i vården

Men vårdköerna är ett stort problem, sa socialminister Annika Strandhäll (S) på en presskonferens under måndagen, och därför lovar nu Socialdemokraterna ytterligare tre miljarder per år för vård i tid.

– Det motsvarar 5 000 sjuksköterskor. Dessa pengar kommer att ge fler vårdplatser, fler anställda i vården och bättre villkor för dem som arbetar i vården.

Pengarna är utöver tidigare löften om satsningar på vården. Totalt satsar Socialdemokraterna 17,8 miljarder på hälso- och sjukvården under nästa mandatperiod.

– Det är den största satsningen på hälso- och sjukvården i modern tid och mer än vad alla andra partier satsar, sa finansminister Magdalena Andersson (S) vid presskonferensen.

Ta fram gemensam plan

Socialdemokraterna vill nu att landstingen/regionerna och staten gemensamt tar fram en generalplan för vård i tid, i dialog med patientorganisationer och fackförbund inom vården. Planen ska innehålla lösningar för att långsiktigt kapa vårdköerna.

– Landstingen och regionerna måste se till att vården är en arbetsplats där fler vill arbeta, sa Annika Strandhäll.

På dagens presskonferens lovade hon även att alla patienter ska få en fast läkarkontakt, vilket också är ett av Alliansens vallöften.