Nyheter > Rullstolstaxi – nu sätter vi ner foten!

Rullstolstaxi – nu sätter vi ner foten!

februari 20, 2019

Region Stockholm har beslutat begränsa antalet fritidsresor för de som har färdtjänsttillstånd med specialfordon – så kallad rullstolstaxi eller busstillstånd, från 1 januari i år. Fram till årsskiftet hade rullstolstaxi ingen begränsning och det har fungerat mycket bra för resenärer och för förare.

Kampen, att det inte ska vara några begränsningar av antalet resor i färdtjänsten, har förts i RH-gruppen, nätverket för samarbete med fem funkisorganisationer med rörelsehinderfrågor (Personskadeförbundet RTP-S, Neuroförbundet Stockholms län, Reumatikerdistriktet i Stockholms län, DHR Stockholms läns distrikt och RBU Stockholms län).

Under 2017, eventuellt redan under hösten 2016, började landstinget prata om att begränsa antalet resor med rullstolstaxi. I april 2018 upptäckte Färdtjänsten att det fanns resenärer med obefogat mycket resande och de kallade detta för fusk och diskussionen om införande av begränsat antal resor fick nu en tidigare saknad motivering – fusket!

De fem funkisorganisationerna är självfallet missnöjda med ytterligare en inskränkning i livet för funkisar. Istället för att införa resor efter behov för alla, så snävar landstinget in på friheten. En märklig inställning från den politiska alliansen som annars alltid lovordar medborgarens frihet och valfrihet.

 

Rullstolstaxi.
Foto: Jonas Jönsson

Så nu sätter vi ner foten!

Det är kanske inte mycket vi kan göra, men vi gör vad vi kan. Vi gör faktiskt tre saker:

1 – Vi uppmanar alla som har fått begränsning av antal fritidsresor med rullstolstaxi att ÖVERKLAGA.

 

2 – Neuro har JO-ANMÄLT Region Stockholm för hanteringen av beslutet om neddragning av antalet fritidsresor – se mer om det på nästa sida!

 

3 – Vi har skickat en DEBATTARTIKEL/PRESSRELEASE med anledning av JO-anmälan till pressen i Stockholm.

 

Vi som representerar RH-gruppen hoppas att detta ska dra uppmärksamheten till det orimliga att färdtjänst, som är en del av kollektivtrafiken, inte är obegränsad för funkisar, som den borde vara. Hur tror du att reaktionerna skulle vara om vi införde samma restriktioner på SL-kortet som det är för färdtjänstanvändarna? Vi hoppas på många överklaganden, för vi vill kasta in grus i maskineriet. Om landstinget inte lyssnar på oss, så får vi lov att göra något som fångar deras uppmärksamhet.

 

Du som drabbats av det här beslutet kan vara till stor hjälp. Följ stegen här nedanför och var med och överklaga du också. Du har inget att förlora på det och allt att vinna – eller åtminstone din frihet att åka när, hur, var och varför du vill (inom länet).

 

Vill du vara med och överklaga? Gör så här!

 

Ta fram ditt färdtjänstbeslut. Har du det inte, så ring deras kundtjänst på 08 – 720 80 80 och be dem skicka en kopia.

 

Fyll i dina uppgifter, skriv under överklagan på baksidan (Se bilaga: https://rtps.se/wp-content/uploads/sites/13/2019/02/Överklagande-Färdtjänst.pdf).

 

Skicka in blanketten till adressen som står högst upp på nästa sida.

 

Tack för ditt stöd!

 

PS. Du undrar kanske ”Vad är Region Stockholm för några?” Det är Stockholms Läns Landsting som bytte namn i Höstas. Om att vara Region säger Sveriges Kommuner och Landsting: ”Av landstingen är det 13 stycken som har ett utökat ansvar för regional utveckling och därmed har rätt att kalla sig regioner, även om de formellt är landsting.”

 

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…
Nyheter
maj 25, 2023

Anmäl dig till ett kostnadsfritt idrottsläger!

Är du idrottsintresserad? Om ja, då finns det möjlighet att delta i ett kostnadsfritt idrottsläger, Start Your Impossible Camp,…
Nyheter
maj 24, 2023

Pengarna finns för att bygga fler LSS-boenden men finns politisk vilja?

Sveriges kommuner har en utbredd brist på LSS-boenden. ”Självklart är ekonomin en utmaning, men pengarna finns – det som…