Foto: Jonas Jönsson. Anton Fendert, i ljusbrun rock, deltog i ett stresstest som RH-gruppen anordnade i våras.
Nyheter > RH-gruppens påverkansarbete gav resultat

RH-gruppens påverkansarbete gav resultat

juni 26, 2024

Den 22 april genomförde Trafikregionråd i Region Stockholm Anton Fendert (MP) tillsammans med RH-gruppen ett oannonserat stresstest av SL:s rampservice. Testet visade på flera brister i rutinerna, vilket orsakade långa väntetider. Vid en station dröjde det 40 minuter innan personalen kunde utföra rampservice. Det är inte i linje med SL:s ambition att erbjuda tillgänglig kollektivtrafik.
– Kollektivtrafiken är till för alla, rampservice ska fungera och det ska gå att resa spontant även med exempelvis rullstol. Det är otroligt olyckligt att rutinerna inte fungerat i hela systemet, säger Anton Fendert (MP), Trafikregionråd i Region Stockholm.
Efter stresstestet har Anton Fendert i sin roll som ansvarig politiker tagit frågan vidare till SL som i sin tur kallat till möte med operatören som numera ansvarar för pendeltågstrafiken, SJ. En handlingsplan har tagits fram över hur rutiner förankras så att personalen vet vad som gäller om en resenär efterfrågar rampservice. Politiken får löpande information om arbetet.
– Jag känner ett stort ansvar att bygga upp förtroendet för pendeltågstrafiken igen, inte minst hos resenärer som behöver rampservice. Vi hade behövt göra mer när det gäller att säkerställa att operatören förankrat processen hos medarbetarna från början, men jag är glad över att SJ nu tagit frågan på allvar.

Text: Cecilia Engström, vikarierande förhandlingschef för Miljöpartiet i Region Stockholm

Fakta/RH-gruppen (Rörelsehinderföreningarna i samverkan).
Består av Personskadeförbundet RTP-S, DHR, Neuro, Reumatikerförbundet och RBU.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
juli 1, 2024

Hur kan du förbereda dig på bästa sätt inför en krissituation?

Hur ska man agera i en krissituation? Det var något som Utbildningsgruppen på Funktionsrätt Stockholms län diskuterade under ett…
Nyheter
juni 28, 2024

Läs om vilka insatser som genomförts inom ramen för #DelaktighetsBoosten

Länsstyrelserna har åren 2018–2023, i samarbete med MFD (MFD) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), haft ett uppdrag att…
Nyheter
juni 26, 2024

RH-gruppens påverkansarbete gav resultat

Den 22 april genomförde Trafikregionråd i Region Stockholm Anton Fendert (MP) tillsammans med RH-gruppen ett oannonserat stresstest av SL:s…