Nyheter > Regeringens förslag vilar på osäker grund

Regeringens förslag vilar på osäker grund

juni 17, 2019

Lagrådet, som granskar och yttrar sig över lagförslag när regeringen eller ett riksdagsutskott begär detta, anser att regeringens förslag att hjälp med andning ska räknas som ett grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans vilar på osäker grund. Läs mer på Funktionshinder politiks hemsida:

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…