Foto: pixabay.com
Nyheter > ”Rätten till personlig assistans uppfylls inte om den inte backas upp med en tillräcklig finansiering”

”Rätten till personlig assistans uppfylls inte om den inte backas upp med en tillräcklig finansiering”

januari 18, 2023

”Regeringens budget för 2023 är, trots fagra vallöften, ett svek mot den personliga assistansen.” Det skriver bland annat Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige, och Jonas Franksson ordförande för Stil i en debattartikel i Länstidningen LT. Läs mer i lt.se

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…