Nyheter > ”Prioritera oss med förhöjd risk”

”Prioritera oss med förhöjd risk”

april 1, 2021

Magnus Andén, ordförande i Riksföreningen JAG, uppmanar Folkhälsomyndigheten i ett öppet brev att ”tänka om och göra rätt. Prioritera oss med förhöjd risk för sjukdom lika högt som andra med samma risk”. Läs mer på JAG:s hemsida.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…