Nyheter > Primärvården är underdimensionerad visar Ivo-rapport

Primärvården är underdimensionerad visar Ivo-rapport

november 26, 2020

En rapport från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) visar att samtliga regioner brustit i vården av äldre under coronapandemin. ”Jag hade varit väldigt naiv om jag trott att hundra procent av alla patienter på särskilda boenden fått en individuell bedömning. Det här är ett bevis för att primärvården är underdimensionerad vad gäller allmänläkare” säger distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma. Läs mer i Läkartidningen.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…