Nyheter > Positivt möte om Postpoliomottagningen

Positivt möte om Postpoliomottagningen

oktober 16, 2018

RTP-S har den 16 oktober haft ett möte med ledningen på rehabiliteringsmedicinska kliniken på Danderyds sjukhus angående situationen på Postpoliomottagningen. Vi framförde de synpunkter och klagomål som inkommit från våra medlemmar, avseende de brister man upplevt när det gäller Postpoliomottagningens bemötande och service. Vi ser positivt på att problemen ska åtgärdas och att vi kan återgå till tidigare rutiner. Vi återkommer med information lite längre fram när förändringarna är genomförda.

 Bengt-Erik Johansson, ordförande i Stockholms läns distrikt, Personskadeförbundet RTP-S

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…