Foto: Philip Lantz. Martin Hansson, MP, var under förra mandatperioden ordförande i kommunstyrelsens funktionshindersråd. Han arbetar även som intern gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad och är ledamot i kommunfullmäktige sedan flera år.
Nyheter > Politiker framhåller hur viktig roll Funktionshindersråd har

Politiker framhåller hur viktig roll Funktionshindersråd har

april 6, 2023

Funktionshindersråd påverkar utvecklingen i aktuella frågor som berör personer med en funktionsnedsättning i Stockholm. Det menar Martin Hansson, MP, som tidigare varit ordförande för kommunstyrelsens funktionshindersråd i fem år.

Martin Hansson betonar vilken viktig roll funktionshindersråd har. Han anser att de ledamöter från de opolitiska intresseorganisationerna som sitter i kommunstyrelsens funktionshindersråd, har ett stort inflytande på agendan.
– I rådet får funktionshindersorganisationerna en direktkontakt med politiker och har därför större möjligheter att påverka och större möjligheter att ta upp aktuella ämnen, säger han.
I kommunstyrelsens funktionshindersråd sitter åtta förtroendevalda politiker och åtta ledamöter från funktionshinderorganisationerna. Rådet träffas regelbundet och diskuterar aktuella problem och händelser.
– Om det bara hade funnits politiker i rådet hade poängen försvunnit. Då hade de bara gått efter respektive partis politiska agenda. Nu när det finns representanter från organisationerna så fångas aktuella frågor upp omgående, säger Martin Hansson.
Funktionshindersråden har en betydelsefull roll i frågor som berör personer med en funktionsnedsättning i Stockholms län.
– Det är viktigt att belysa tillgänglighetsfrågor. Det är en viktig rättighet. Man får inte luta sig tillbaka utan det gäller att hela tiden påminna stadens politiker så frågorna inte glöms bort, säger Martin Hansson.
Kommunstyrelsens funktionshindersråd kan inte ta egna beslut utan är ett rådgivande organ och förbereder och skriver underlag för beslut i olika nämnder och i kommunfullmäktige. En fråga som lett till förbättringar är bland annat att teckenspråkets juridiska status har höjts genom att staden inrättade en tjänst som arbetar aktivt med den frågan. Andra exempel där snabb dialog varit viktig är snöröjningen. Om det finns brister så har rådet snabbt kunnat påtala problemet för berörda politiker i staden.
Martin Hansson satt som ordförande i kommunstyrelsens funktionshindersråd under förra mandatperioden och har följt rådet på nära håll.
– Jag tycker definitivt att funktionshindersorganisationerna i kommunstyrelsens funktionshinderråd har ett inflytande på besluten. Rådet är vägledande och ett rådgivande organ. Och är med och utformar politiken, säger han.
Text: Jonas Jönsson

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
april 16, 2024

Missa inte att lyssna på äventyrarna Anders Andrae och Linus Palmqvist

Passa på att ta del av äventyrarna Anders Andrae och Linus Palmqvists erfarenheter av att vandra S:t Olavsleden med…
Nyheter
april 16, 2024

Delta i ett webbinarium om hur partier vill driva funktionsrättsfrågor i Europa

Passa på att delta i ett webbinarium inför EU-valet. Hur vill partierna driva funktionsrättsfrågor i Europa? Anmälan görs på…
Nyheter
april 15, 2024

Region Stockholm fortsätter arbetet med omställningen till en god och nära vård

Under en nätverksträff berättade Gabriele Radler Liljeberg och Yvonne Lettermark från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen om Region Stockholms arbete med…