Foto: Wikipedia commons.
Nyheter > Polioviruset sprids återigen ut över olika delar av världen

Polioviruset sprids återigen ut över olika delar av världen

april 11, 2023

WHO har svårt att få bukt med att utrota polioviruset. Under 2022 dök viruset upp på flera platser runt om i världen.
– Målet att utrota poliovirus och därtill hörande förlamningar har åkt på ett bakslag, säger Anders Sönnerborg, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet.

Under de senaste åren har enstaka poliofall rapporterats i Pakistan och i Afghanistan. Men under 2022 dök viruset upp på flera oväntade platser runt om i världen. Det kom rapporter om att poliovirus hittats i avloppsvattnet i London i Storbritannien, Israel, Moçambique och i Malawi i Afrika och i New York i USA.
– Anledningen att det dyker upp nu är att ett virus vet inga gränser. Det har följt med personer från regioner där viruset finns till regioner där det tidigare inte funnits via till exempel flygplansresor. Sedan utsöndras det via avföringen på toaletter och det kan också spridas via dålig hygien, säger Anders Sönnerborg.
– Det har i vissa länder under en tid varit sämre poliovaccintäckning av olika skäl, inte minst på grund av covidsituationen. Det är med stor sannolikhet inte bara en individ det handlar om utan flera. Men det behöver inte vara så jättemånga då metoderna att hitta viruset i avloppsvattnet är mycket känsliga, tillägger han.

Anders Sönnerborg. Foto: Karolinska institutet.

Det finns två typer av poliovirus. Det ena är det ursprungliga polioviruset, wildtype poliovirus type 1 (WP1), som aldrig har blivit utrotat. I Afghanistan och i Pakistan finns det områden med (WP1), men dock med mycket få fall. Bidragande orsaker är de stora svårigheter som finns där på grund av krig, talibanernas/IS terror mot både vaccinationskampanjer och sjukvårdspersonal vilket innebär osäkra områden att ta sig till. Den andra typen av poliovirus är vaccine derived poliovirus typ 2 (VDPV2). Denna variant kommer från ett vaccin som består av försvagat poliovirus. I Sverige och i övriga EU används avdödat poliovirusvaccin, som det över olika delar av världen absolut inte finns någon risk för att det kan smitta eller orsaka poliosjukdom. I polioutrotningskampanjerna har man använt levande poliovirus som varit försvagat. Anledningen är att man dels kan ge det utan sprutor vilket förstås underlättar avsevärt i låg- och medelinkomstländer dels så sprider vaccinviruset sig från de vaccinerade och därigenom får man en effekt inte bara på den vaccinerade utan också på omgivningen. Storbritannien tog fallen med polio viruset på stort allvar. Storbritannien lanserar nu en vaccinationskampanj för barn under tio år.
Finns det risk för att sjukdomen polio kommer tillbaka i världen?
– Det tråkiga är att situationen talar för att målet att utrota poliovirus och därtill hörande förlamningar har åkt på ett bakslag. Och anledningen är inte att vaccinet är dåligt utan framför allt sociala och kulturella faktorer som accentuerats kraftigt av den osäkra värld som vi lever i, särskilt i vissa regioner. Så vi får inte sänka garden, tvärtom det är viktigt att upprätthålla vaccinationsnivåerna. Det gäller även vuxna som besöker regioner där poliovirus cirkulerar eller kan misstänkas cirkulera, säger Anders Sönnerborg.
Kan det uppstå en ny polioepidemi?
– Nej. Men det är av vikt att förhindra nya utbrott. Dels för att varje fall med förlamning är mycket allvarligt för den enskilda individen och för hans/hennes familj förstås. Dels för att det bidrar till ökade svårigheter att utrota viruset. Notera att det inte finns någon antiviral behandling, mediciner som vid en virusinfektion bromsar eller i gynnsamma fall hejdar virusets replikation, mot polioviruset, säger Anders Sönnerborg.
WHO hade målsättningen att polio skulle vara utrotat 2018. Men målsättningen infriades inte. Nu är den nya riktlinjen 2026.
Vad talar för att målsättningen infrias 2026?
– Tyvärr tror jag inte att det kommer lyckas 2026. Anledningen är, som ovan beskrivits, att det är så svårt att komma åt de sista fickorna på grund av sociala och kulturella faktorer och inte minst på grund av krig och den terror som vaccinationspersonal och kampanjer utsätts för i delar Afghanistan och Pakistan. En mycket viktig komponent blir att se hur den nya talibanregimen i Afghanistan kommer att agera, säger Anders Sönnerborg.
Text: Jonas Jönsson

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 21, 2024

Smärtläkaren Annika Hässler föreläser om olika smärttillstånd

RTP Södertälje lokalförening har bjudit in smärtläkaren Annika Hässler till en föreläsning om olika smärtor. Datum och tid: Onsdagen…
Nyheter
maj 20, 2024

Åse Johansson-Kristiansen är ny ordförande

Åse Johansson-Kristiansen. Så heter Funktionsrätt Stockholms läns nya ordförande. Åse Johansson-Kristiansen kommer från FUB Stockholms län, men nu kommer…
Nyheter
maj 17, 2024

Är du förberedd för en kris?

Hur beredd är du och din förening vid till exempel ett längre strömavbrott? Hur tar samhället ansvar för personer…