Nyheter > Personskadeförbundet RTP:s kongress närmar sig

Personskadeförbundet RTP:s kongress närmar sig

november 6, 2018

Den 10-11 november 2018 samlas Personskadeförbundet RTP till kongress på Quality Hotel Friends i Solna. Personskadeförbundet RTP håller kongress vart tredje år. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ då de ombud, som utsetts vid lokalföreningarnas årsmöten, tar beslut om förslag till verksamhetsinriktning samt vilka frågor vi ska fokusera på under det kommande tre åren 2019–2021. Vid kongressen väljs också förbundsstyrelse för kommande mandatperiod.

Quality hotel friends i Solna.
Foto: Wikimedia commons

 

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…