Foto: Pexels.com
Nyheter > Personer med funktionsnedsättning möter hinder när de ska rösta

Personer med funktionsnedsättning möter hinder när de ska rösta

januari 19, 2023

”Resultaten väcker en oro för att personer med funktionsnedsättning på olika sätt riskerar att begränsas i sina möjligheter att utöva sina demokratiska rättigheter.” Det säger Nicklas Mårtensson, generalsekreterare, Funktionsrätt Sverige, efter att ha tagit del av två enkäter sammanställda av Funktionsrätt Sverige som visar på brister i medias valrapportering och att personer med funktionsnedsättning möter hinder för att kunna lägga sin röst. Läs mer på Funktionsrätt Sveriges hemsida.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…
Nyheter
maj 25, 2023

Anmäl dig till ett kostnadsfritt idrottsläger!

Är du idrottsintresserad? Om ja, då finns det möjlighet att delta i ett kostnadsfritt idrottsläger, Start Your Impossible Camp,…
Nyheter
maj 24, 2023

Pengarna finns för att bygga fler LSS-boenden men finns politisk vilja?

Sveriges kommuner har en utbredd brist på LSS-boenden. ”Självklart är ekonomin en utmaning, men pengarna finns – det som…