Nyheter > Personer med aktivitetsersättning eller sjukersättning hindras engagera sig ideellt

Personer med aktivitetsersättning eller sjukersättning hindras engagera sig ideellt

januari 18, 2022

Personer med aktivitetsersättning eller sjukersättning hejdas att vara med i fritidsaktiviteter och ideellt arbete. Få vågar engagera sig ideellt för att man är rädd att förlora ersättningen från Försäkringskassan. ”Att kunna engagera sig i ideellt arbete, politiska uppdrag och i fritidsaktiviteter måste ses som en demokratisk rättighet” säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige. Läs mer på Hejaolika.se

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…