Nyheter > Personal behöver lära sig mer om kost och motion

Personal behöver lära sig mer om kost och motion

januari 28, 2019

Personal behöver lära sig mer om fetma bland rörelsehindrade. ”Här behövs mer kunskap på vårdcentralen, så att rådgivning om kost och framförallt motion kan anpassas till patienter med rörelsehinder, utan att förvärra skadan” säger Marianne Holmgren, distriktsköterska och universitetsadjunkt vid Lunds universitet.

Foto: Pixabay

Läs mer på Vetenskap & Hälsas hemsida:

http://www.vetenskaphalsa.se/rorelsehinder-och-overvikt-en-ond-cirkel/

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…