Nyheter > Passa på att träffa en förebildscoach!

Passa på att träffa en förebildscoach!

maj 10, 2021

Vi vill uppmuntra alla som lever med en amputation och har behov av samtal att träffa en förebildscoach. Det är ett utmärkt tillfälle att prata med en person som har liknande erfarenheter och kan motivera och inspirera. Målet är att du ska hitta dina egna vägar till ett liv som du vill leva. Oavsett hur länge du har levt med din amputation så kan det vara en tillgång att träffa någon som lyssnar och motiverar till nya mål. Att samtala med varandra kan öppna upp för nya möjligheter och vara berikande för båda samtalspartner.

Hör gärna av dig till coaching@rtp.se om du har frågor eller vill träffa en av våra utbildade förebildscoacher!

Våra förebildscoacher finns runt om i Sverige, så mötena kan ske både digitalt och fysiskt, beroende på avstånd och vad ni kommer överens om.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…