Nyheter > Passa på att söka medel från Enskilda bidraget

Passa på att söka medel från Enskilda bidraget

mars 5, 2020

Nu kan du söka medel från Enskilda Bidraget om du har varit medlem i Personskadeförbundet RTP i minst 2 år och har en egen skada registrerad i Personskadeförbundet RTPs medlemsregister. Bidraget ges med max 5000 kronor till saker som underlättar vardagen i hemmet. Det handlar om extra kostnader på grund av funktionsnedsättningen eller för rehabilitering/rekreation som ej bekostas av någon annan.
Sista ansökan är den 15 april. Mer information samt ansökningsblankett hittar du här:

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…