Nyheter > Passa på att delta i distansföreläsningen Tvärprofessionell smärtrehabilitering i primärvården!

Passa på att delta i distansföreläsningen Tvärprofessionell smärtrehabilitering i primärvården!

maj 27, 2021

Inbjudan till distansföreläsning om
Tvärprofessionell smärtrehabilitering i primärvården
den 16 juni 2021, kl. 17:00-17:45
Hej!
Hjärtligt välkomna till distansföreläsningen Tvärprofessionell smärtrehabilitering i primärvården den 16 juni, kl. 17:00 – 17:45. Föreläsningen är en populärvetenskaplig sammanfattning av studien med titeln Multimodal rehabilitering av patienter med långvarig smärta i primärvården som delfinansierades av Personskadeförbundet RTPs forskningsfond under perioden 2019-2021.
Föreläsare är Katarina Eklund som tillsammans med prof. Britt-Marie Stålnacke ingick i forskarteamet bakom studien. Katarina Eklund och Britt-Marie Stålnacke är verksamma vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för rehabiliteringsmedicin, Umeå universitet.
Distansföreläsningen sänds via teams. Det finns möjlighet att ställa frågor via chatten under föreläsningen. Anmälan görs via epost till astrid.kallstrom@rtp.se, senast den 15 juni. Det finns ett max. antal deltagare. Först till kvarn gäller. Inloggningslänken skickas den 16 juni någon timme före föreläsningens start till deltagarna. Mötet öppnas upp kl. 16:45.
Föreläsningen är en medlemsförmån för dig som är medlem i Personskadeförbundet RTP. Känner du någon som vill delta i föreläsningen men inte är medlem? Tipsa om att det är enkelt att bli medlem, exempelvis via vår hemsida minsida.rtp.se/Membership/BuyMembership eller genom att ringa 08-629 27 80. Just nu är det möjligt att bli enskild medlem för 75 kr, ett familjemedlemskap kostar
135 kr.

Vad är multimodal rehabilitering?
Multimodal rehabilitering (MMR) är en rehabiliteringsmetod vid långvarig smärta som tar hänsyn till samverkande faktorer. MMR bedrivs under en avgränsad tid och består av samordnade och tvärprofessionella åtgärder i team. Det som erbjuds inom MMR kan vara fysisk aktivitet, smärthantering och olika pedagogiska inslag med bland annat patientutbildning.
Adress: Box 1386, 172 27 Sundbyberg – Kontakt: 08-629 27 80 eller info@rtp.se.
Sundbyberg den 27 maj 202
www.rtp.se – Organisationsnummer: 815200-4134

Resultaten i studien tyder på att samordnade rehabiliteringsinsatser med MMR inom primärvård förbättrar personernas livskvalitet och bidrar till en effektiv rehabilitering.
Studien har publicerats i tidskriften Scandinavian Journal of Pain (2020). Hör gärna av dig till astrid.kallstrom@rtp.se om du vill ha en kopia av artikeln.
Med vänliga hälsningar Personskadeförbundet RTP

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…