Nyheter > Nu blir det enklare att göra ärenden

Nu blir det enklare att göra ärenden

augusti 27, 2020

Nu får personer med en funktionsnedsättning som har ledsagning, rätt att handla och göra andra sysslor vid ledsagning. Tidigare har hemtjänsten hjälpt till med att handla och göra andra ärenden. Lyssna på Sveriges radio Stockholm om det nya beslutet.

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…