Nyheter > Nominera till Sollentuna kommuns funktionshinderråd!

Nominera till Sollentuna kommuns funktionshinderråd!

januari 7, 2020

Sollentunas funktionshinderråd har en vakans (ersättare). Funktionsrätt Stockholms län har som uppgift att administrera länsföreningarnas (och deras lokalföreningars) nomineringar till de kommuner i länet som inte har en lokal paraplyorganisation (Funktionsrätt, HSO eller motsvarande). Det är formellt kommunerna som utser representanterna.

Vi behöver följande uppgifter för att kunna hantera nomineringarna:
• Förening som nominerar.
• Namn på den som nomineras.
• Postadress till den som nomineras.
• E-postadress (om personen har en).
• Telefonnummer (om personen har ett).

Observera att
• nominerade personer måste bo i kommunen.
• nomineringarna ska vara oss tillhanda senast den 28 januari 2020.

Det går bra att nominera via e-post: info@funktionsrattstockholmslan.se eller vanlig post (Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 84, 112 38 Stockholm).

Läs mer om vår hantering av personuppgifter på hemsidan: https://funktionsrattstockholmslan.se/gdpr

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
maj 29, 2023

Det nya färdtjänstavtalet visar på stora förbättringar

Det nya färdtjänstavtalet, som började gälla den 1 april, innebar fler aktörer och en högre ersättning till taxibolagen. Det…
Nyheter
maj 26, 2023

Elever med nedsatt rörelseförmåga känner sig inte integrerade

”Det finns stora problem kopplade till inkludering i gymnasieskolan. Det är en mycket liten andel av eleverna som upplever…
Nyheter
maj 25, 2023

Funktionsrätt Sverige i rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter

Enligt SCB har lite mer än hälften, 52 procent, sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år. I…