Nyheter > Nästan var fjärde ansåg vallokalen var otillgänglig

Nästan var fjärde ansåg vallokalen var otillgänglig

september 26, 2018

Direkt efter valet frågade DHR sina följare på Facebook om deras vallokaler hade varit tillgängliga. Svaret blev att 76 % ansåg att deras vallokaler hade varit tillgängliga och 24 % ansåg att deras vallokaler hade varit otillgängliga. Framförallt är det röstbåsen och placeringen av valsedlarna som ofta är otillgängliga.

Det trots att Sverige har en vallag som säger att samtliga vallokaler ska vara tillgängliga. Av den anledningen borde resultatet varit mycket högre än 76 %. Nästan en fjärdedel av de som svarade kände sig utestängda eller riskerade få sin valhemlighet röjd.

De flesta som kommenterade undersökningen sa att själva entrén till vallokalen hade varit tillgänglig och det var möjligt att själva ta sig in. Någon kommenterade och sa att vallokalen i sig själv var tillgänglig men byggnaden låg otillgängligt till. Flera rapporterade att i deras vallokaler fanns det bara höga valbås.

Många kommenterade att valsedlarna var placerade på ett otillgängligt sätt i vallokalen. Det var svårt att komma fram till borden där valsedlarna var placerade och många hade också problem att nå samtliga partiers valsedlar. De fick förlita sig på att ha med sig egna valsedlar hemifrån, ta från partifunktionärerna sedlar utanför vallokalen eller få hjälp av funktionärerna. DHR anser att alla ska ha rätt att kunna ta valsedlarna och i möjligaste mån klara av hela röstprocessen själv.

Många ansåg att vallokalerna var otillgängliga.
Foto: Pixabay

I kommentarerna nämndes vallokaler som hade bra tillgänglighet, några av dom i ett urval var Eskilstuna i stadsdelen Skiftinge, Munkhätteskolan i Malmö och båda vallokalerna i Hultsfred.

Slutsatsen av undersökningen är att kommunerna som ansvarar för vallokalerna har ofta men inte alltid sett till att själva vallokalerna är tillgängliga. Till Europaparlamentsvalet i maj 2019 förutsätter DHR att kommunerna även har sett till att röstbåsen och ställen för valsedlar har gjorts tillgängliga för alla.

– Möjligheten att rösta är en av de mest grundläggande rättigheterna i vårt demokratiska samhälle. Kommunerna måste säkerställa att vallokalerna är tillgängliga och användbara för alla inför kommande val säger Rasmus Isaksson förbundsordförande i DHR.

Se länk: https://dhr.se/blog/vallokalerna-2018-tillganglighet/

 

Dela inlägg

Relaterade inlägg

Nyheter
december 5, 2023

Funktionsnedsatta i Stockholm har sämre ekonomi och sämre hälsa

Personer med funktionsnedsättningar som bor i stockholmsregionen har kartlagts. Rapporten visar att funktionsnedsatta har ”påtagligt sämre ekonomi, utbredd psykisk…
Nyheter
december 4, 2023

Kamerorna på pendeltågen täcks av is och snö

Tågvärdarna har ersatts med kameror. Och kamerornas roll är att övervaka så att inga resenärer kläms i dörrarna. Men…
Nyheter
december 1, 2023

Världsunikt träningsprogram för whiplashskadade ska införas i primärvården

Ett speciellt utformat träningsprogram för nacken ska införas i primärvården i Sverige. Den nackspecifika träningen för whiplashskadade är unik…